info@zorggilde-reggestreek.nl
Over Zorggilde Reggestreek

Zorggilde Reggestreek 

is een collectief van ROC van Twente, Hoornbeeck College, Baalderborg Groep, Carinova, Siloah, Carintreggeland, SVRO en de gemeente Rijssen-Holten. Deze partijen helpen mee om studenten zo optimaal mogelijk op te leiden voor de zorg- en welzijnsbranche, voor nu en de toekomst. 

Meer over de opleiding

Wat is Zorggilde Reggestreek?

Meer informatie

Bij dit opleidingscentrum, dat in augustus 2017 is gestart en volop in ontwikkeling is, kunnen studenten uit de Reggestreek de driejarige combi-opleiding Verzorgende IG & Maatschappelijke Zorg (mbo-niveau 3) volgen. Daarnaast krijgen ze een leerwerkplek bij de aangesloten zorgaanbieders.

Zo worden ze optimaal voorbereid voor de zorg- en welzijnsbranche in hun eigen omgeving.  

Zorggilde Reggestreek levert daarmee een bijdrage aan de vitale gemeenschap: zorgtalenten blijven in de eigen regio, worden lokaal opgeleid en dat komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg en welzijn van de lokale bevolking.

 Zorggilde Reggestreek is gevestigd in het pand van ROC van Twente, Bouwgilde en REMO aan de Reggesingel 52 in Rijssen.

Meer informatie over de opleiding?

Klik dan op de button van de onderwijsinstelling van je voorkeur aan! 

Zorggilde Reggestreek is een samenwerkingsverband tussen:

Gemeente Rijssen-Holten faciliteert de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners en beroepsopleidingen. 

Door de samenwerking wordt naast de al bestaande vakopleidingen, ook voorzien in gekwalificeerde mensen voor de zorg.

Hoornbeeck College
De kerntaak van het Hoornbeeck College en ons personeel: jongeren onderwijzen, toerusten en vormen voor de maatschappij vanuit twee perspectieven: een beroepsperspectief en een Bijbels perspectief

RST Zorgverleners
Een vertrouwd idee. Dát is het als u kunt rekenen op onze zorgverleners. Zij geven u precies de zorg die u nodig hebt. Heel dichtbij, betrokken en vanuit een reformatorische levensovertuiging. Wij bieden kraamzorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en dagbesteding aan.

ROC van Twente
ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Op vijf hoofdlocaties in Almelo, Hengelo en Enschede, 'in-company' bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.

Baalderborg Groep
Baalderborg Groep: de zorgorganisatie voor ouderen, gehandicapten en kind & jeugd. Ruim 80 locaties in Drenthe en Overijssel met voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie.

Carint Reggeland
Carintreggeland biedt professionele ondersteuning op het gebied van zorg, wonen, gezondheid en welzijn, met oog voor ieder mens. Het verhaal van de klant is ons vertrekpunt.

SVRO
SVRO staat voor Stichting Reformatorische Ouderenzorg. SVRO biedt huisvesting en verzorging aan ouderen vanuit twee locaties: Elim in Barneveld en Maranatha in Rijssen. Principieel gefundeerd op Gods woord, praktisch ingevuld met deskundigheid en oprechte betrokkenheid.

Siloah
Siloah biedt mensen met een beperking de zorg die ze vragen. Principieel gefundeerd op Gods woord, praktisch ingevuld met deskundigheid en oprechte betrokkenheid.

Carinova
Carinova staat voor kwaliteit van zorg en behandeling, een professionele werkomgeving en een betrouwbare partner. Wij zien als kernkwaliteit van Carinova, onze duurzame verbondenheid met de lokale gemeenschap.